UTDM Jan Opitek 

+48 32 225-78-59 

 biuro@utdm.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Usługi Transportowo-Drogowo-Mostowe Jan Opitek z siedzibą w Chełmie Śląskim przy ul. Wołodyjowskiego 33, nr telefonu 32 225-78-59 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

2) Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą zależne od podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych np.:

- w przypadku przesłania zapytania o przedstawienie oferty, zamówienia usługi Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- w przypadku przesłania do nas CV, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na cele rekrutacji,

- w przypadku zawarcia umowy (o świadczenie usługi, zakupu lub sprzedaży, zatrudnienia) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa,

- w przypadku stosowania przez nas monitoringu wizyjnego Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów polskiego prawa.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi kontrahenci (dostawcy usług na naszą rzecz w zakresie np. dostarczania serwera poczty elektronicznej, oprogramowania chmurowego), organy administracji publicznej takie jak np. urzędy skarbowe, jak również podmioty, którym Administrator powierza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firmą zajmująca się obsługą informatyczną, przy czym ewentualne powierzanie Pani/Pana danych osobowych będzie związane wyłącznie z realizacją zawartych umów lub z obowiązkami prawnymi na nas ciążącymi;

4) Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, w związku z odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony gwarantowany przez państwo trzecie;

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez czas niezbędny do celu przetwarzania określonego zgodnie z pkt. 2 niniejszej klauzuli informacyjnej, np.:

- w przypadku obsługi zapytania Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres roku lub do momentu poinformowania nas o konieczności zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- w przypadku przesłania do nas CV, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania zgodny na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych,

- w przypadku zawarcia umowy, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z okresem zawartej umowy lub z okresem wskazanym we właściwych przepisach prawa, jak ustawowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej lub dokumentów sprzedaży i zakupów,

- w przypadku przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy,

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każde z przysługujących uprawnień może być realizowane odrębnie, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. Jeśli uznają Państwo, iż Pani/Pana dane osobowe są w jakikolwiek sposób naruszane lub zagrożone naruszeniem, jak również jeśli będą chcieli Państwo skorzystać z jednego lub kilku wskazanych uprawnień, prosimy o kontakt mailowy na następujący adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może być wymagane przepisami prawa lub może być dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania przez Administratora czynności, w ramach których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, np. niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko;

9) Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.

 

Zapewniamy Państwa, iż dane osobowe są przez nas gromadzone w ilości niezbędnej do realizacji określonych celów przetwarzania. Państwa dane osobowe nie są sprzedawane innym podmiotom, edytowane lub zmieniane. Każda osoba pracująca przy Państwa danych osobowych została do tego stosownie upoważniona przez Administratora.

 

Jednocześnie, gwarantujemy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych poprzez m.in. stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają ich bezpieczne przetwarzanie czy wdrażanie stosownych procedur postępowania na tych danych, również w przypadku ich naruszenia. Dokładamy również wszelkich starań, aby zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych były możliwie przez nas zminimalizowane.